Onderzoek netwerken en innovatief gedrag Het Liemers Lijstje

Onderzoek naar innovatief gedrag van leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs in De Liemers.

 

Achtergrond

Het onderwijs in Nederland is continu in ontwikkeling, waarbij geplande en ongeplande innovaties elkaar frequent opvolgen. Dit dynamische karakter van het onderwijs maakt dat leerkrachten eigenlijk nooit uitgeleerd zijn en continu nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen. Veel innovaties zijn de afgelopen jaren lineair en hiërarchisch georganiseerd geweest waarbij leerkrachten zich soms weinig betrokken voelden. In een ideale innovatieve onderwijssituatie zien leerkrachten(teams) zelf hiaten dan wel kansen in het onderwijs en zoeken zij zelf, in ‘sprongsgewijze ontwikkeltrajecten’ en ‘bottom-up’ naar oplossingen. Met andere woorden, in een ideale situatie is er sprake van (collectief) innovatief gedrag bij leerkrachten in zowel basis- als voortgezet onderwijs. Na de herfstvakantie wordt in de Liemers in het kader van Het Liemers Lijstje een onderzoek gestart om netwerken in de samenwerking tussen primair- en voortgezet onderwijs en netwerken binnen Sterk Techniek Onderwijs (STO) in beeld te brengen. Hierbij wordt ook het innovatief gedrag van leerkrachten binnen deze netwerken in kaart gebracht.

 

Het onderzoek

Om innovatief gedrag in primair (PO)- en voortgezet onderwijs (VO) zichtbaar te maken, wordt gekeken waar en op welke wijze innovatief gedrag bij leerkrachten zichtbaar is in diverse innovaties rond PO – VO en STO. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Open Universiteit (OU). Door participatie van de OU wordt een gedegen wetenschappelijke basis (betrouwbaarheid en validiteit) onder het onderzoek gelegd.

Om leerkrachten optimaal te motiveren voor het onderzoek worden gedurende drie weken filmpjes gestuurd naar alle betrokken leerkrachten en hun leidinggevenden met uitleg over innovatief gedrag in samenhang met dit onderzoek. Bij het derde filmpje ontvangt iedereen ook een link naar de vragenlijst.

onderzoek naar netwerken en innovatief gedrag in het kader van Het Liemers Lijstje (1)

Jullie hebben recent de eerste twee filmpjes over innovatief gedrag gekregen en hopelijk gezien!

In dit bericht vind je de link naar het derde en laatste filmpje, wederom gemaakt in nauwe samenwerking met de Open Universiteit te Heerlen.

 

https://youtu.be/JahgYkQ5TWE

In het filmpje krijg je de laatste informatie over innovatief gedrag van docenten en waarom innovatief gedrag van wezenlijk belang is voor de onderwijskundige ontwikkeling van scholen. We sturen deze filmpjes om je inzicht te geven in innovatief gedrag waaronder de innovatie rond de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs (PO-VO) in De Liemers valt.

In dit bericht krijg je tevens een link naar de vragenlijst over innovatief gedrag en een vraag over het PO-VO-netwerk waarin je mogelijk participeert. Het invullen van de vragenlijst kost je een klein half uur. Door sociale netwerken en innovatief gedrag van leerkrachten op verschillende scholen en in verschillende netwerken in beeld te brengen, kan het onderwijs voor zowel leerkrachten als ook voor leerlingen nog aantrekkelijker gemaakt worden. Daarnaast wordt duidelijk welke factoren het innovatieve gedrag beïnvloeden. Heel veel plezier en succes bij het invullen van de vragenlijst!

 

Link vragenlijst (gesloten in maart 2022)

Mocht je de eerste twee filmpjes over innovatief gedrag gemist hebben, hier de links!

https://youtu.be/1VV71u4mMFc

https://youtu.be/ICzQQwMLqdw