Wat is Liemers Lijstje?

Visie – Missie – Ontstaansgeschiedenis

Vanuit de overtuiging dat het huidige onderwijs kinderen onvoldoende voorbereidt op de complexe en snel veranderende maatschappij, is door een groep betrokken professionals in de Liemers het initiatief genomen om in gesprek te gaan met leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Hoe kijken zij bijvoorbeeld tegen leren aan en wat hebben ze daarbij (nog meer) nodig? Liemers Lijstje vertegenwoordigt op deze manier kinderen en jongeren in de regio.

In 2017 sprak Liemers Lijstje met bijna 2000 leerlingen. Hoe wil je het liefst leren en hoe moet jouw leeromgeving eruitzien? Door middel van bestaande klankgroepen zijn ook ouders meegenomen in de gesprekken.

De zeven beloften van het Liemers Lijstje zijn de leidende principes voor de ontwikkeling van het leren in De Liemers.