Onze activiteiten

Innovatiedagen

In 2019 heeft er voor het eerst een innovatiedag plaats gevonden waarbij leerlingen uit groep 8 van het PO en leerlingen uit de brugklas van Candea samen aan het werk gingen rondom het thema digitale geletterdheid. Hoe houd je als onderwijs de ontwikkelingen bij rondom de snel veranderende (digitale) wereld? Dit is voor iedereen die met kinderen werkt een uitdaging.

Tijdens de innovatiedagen werken de kinderen met green screens, escape boxjes, creëren zij onwerkelijke foto’s en ontwerpen zij het huis van de toekomst.

Leerlingenarena

In de leerlingenarena vragen vanuit een samenwerking tussen docenten PO en VO om feedback van leerlingen die de overstap van groep 8 naar klas 1 maken. Ook de doorlopende leerlijn en de beloften van het Liemers Lijstje komen aan bod. Na alle bijeenkomsten volgt er een terugkoppeling naar het veld.

Samenwerking externe partijen in de Liemers

Samen met onder andere het Liemers Museum, de bibliotheek, Kunstwerk, Lab12 worden er duurzame projecten opgezet om zo elkaar te versterken.

Betekenisvol leren: Zorg en welzijn

Leerlingen in de bovenbouw van het Candea College organiseren en begeleiden voor activiteiten voor kinderen van de kinderopvang. Deze activiteiten zijn verbonden aan een thema. Zo wordt er jaarlijks onder andere geschminkt rondom het thema Valentijn en zijn er in de Sinterklaas periode activiteiten zoals pietengym en pepernoten bakken.

Technoplaza

Techno-Plaza laat leerlingen van de groepen 7 & 8 kennis maken met wetenschap en techniek. Wetenschap en techniek begint bij de verwondering: Waarom is de wereld zoals zij is? Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen ontdekken en onderzoeken. Dit doen ze door vragen te stellen, te kijken, te proeven, te voelen, te bewegen, te ruiken en te spelen.

MIK klas

Leerlingen uit groep 8 die meer aankunnen, komen in aanmerking voor deelname aan de MIK-klas. De MIK-klas wordt geïnitieerd en begeleid door het voortgezet onderwijs in de Liemers. Toelating vindt plaats via een speciale selectieronde, waarbij vooral de intrinsieke motivatie van belang is. Een middag per week gaan de kinderen hiervoor naar de middelbare school gedurende een deel van het schooljaar.

Plusklas

Voor kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerling is er de plusklas. Wekelijks krijgen de plusleerlingen onderwijs van een leerkracht die hiervoor is opgeleid. De plusklas vervangt voor een deel het structurele onderwijsaanbod in de eigen groep. Er worden verschillende vakgebieden aangeboden in de plusklas.

Praktijkklas

Op IKC De Tamboerijn en IKC De Wissel hebben ze een praktijkklas voor leerlingen in de bovenbouw die op cognitief gebied een eigen leerlijn volgen omdat de leerstof van de groep te moeilijk is. Deze leerlingen worden op school veel geconfronteerd met hetgeen zij lastig vinden. Deze leerlingen krijgen in kleine groepjes ongeveer één keer per maand een praktijkgroeples. De lessen zijn heel divers, zo wordt er gekookt, gewerkt met techniek en ict, wordt er ondersteuning geboden in de peuter- en kleutergroepen en zijn er regelmatig lessen op locatie. Bijvoorbeeld door een kijkje te nemen bij bedrijven of instanties in de omgeving van Zevenaar en door het volgen van masterclasses op Het Symbion in Didam.

Gluren bij de buren

Gluren bij de buren, zo heette het project in 2018 waarbij docenten uit het voortgezet onderwijs (vo) en leerkrachten uit de bovenbouw van het primair onderwijs (po) bij elkaar in de keuken keken. Met als doel een betere aansluiting voor de leerlingen tussen po en vo.

Wereldwijs

Binnen de pijler Wereldwijs van Kinderopvang Zonnekinderen gaan kinderen op ontdekking binnen bedrijven en maatschappelijke organisaties: hoe gaat het eraan toe op een bedrijf en welke werkzaamheden hebben de mensen daar? Wereldwijs ondersteunt kinderen in het ontdekken van hun talenten en wakkert hun interesses aan.

Kinderen ervaren en beleven verschillende facetten van de maatschappij: iets goeds doen voor een ander, respect hebben voor elkaar en je omgeving. De doelstelling van de pijler Wereldwijs is om kinderen bewust te maken van de maatschappij en alle partijen die hier in een rol spelen, verantwoordelijkheid te onderkennen en om respect hebben voor jezelf en elkaar.

Uniek aan Wereldwijs is dat we actief bedrijven en maatschappelijke instellingen betrekken bij de totstandkoming van het aanbod.