Onze activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansrijk onderwijs

Doelgroep: leerlingen groep 8 in de Liemers met als uitstroomniveau advies PrO of BB

Doelen:
 • Een doorgaande leerlijn po-vo voor leerlingen die graag praktisch leren.
 • Een leeromgeving aanbieden die juist deze leerlingen uitdaagt en stimuleert.
 • Het voorkomen van onderwijsuitval bij leerlingen uit risicogroepen. Het bevorderen van gelijke kansen in de regio.
 • Het vormgeven aan de visie en het beleid van het po op het gebied van het ondersteunen.

 

Betekenisvol leren

Doelgroepen: leerlingen vo Zorg en Welzijn bovenbouw. Leerlingen vo met keuzevak keuken, kinderopvang en LO. Kinderen van de kinderopvang.

Doelen:
 • Alle leerlingen in het VO van Zorg en Welzijn, keuzevak koken, kinderopvang, LO in de Liemers leren betekenisvol (= in de praktijk).
 • Leerlingen in het vo begeleiden en ondersteunen kinderen van de kinderopvang tijdens activiteiten zoals koken, bakken en bewegen.
 • Leerlingen in het vo behalen hun lesdoelen en kwalificaties niet alleen vanuit de theorie, maar juist ook vanuit eigen ervaringen de praktijk
 • Gebruik maken van elkaars mogelijkheden (keuken, sportaccommodatie) waardoor alle kinderen in de kinderopvang van dit aanbod kunnen profiteren.
 • Kinderen van de kinderopvang maken op regelmatige basis een uitstapje naar het vo en maken kennis met een andere locatie.


Thematisch onderwijs

Doelgroep: Alle leerlingen van groep 8 in de Liemers.

Doelen:
 •  Leerlingen groep 8 maken op het po kennis met leerkrachten uit het vo
 •  Leerlingen groep 8 maken kennis met de manier van lesgeven op het vo.
 •  Uitwisselen van kennis en werkwijze tussen po en vo leerkrachten .
 •  Doorgaande leerlijnen worden bevorderd.
 •  Verdiepen van de lesstof van het po door inbreng van vakinhoudelijke expertise van de leerkrachten vo.
 •  Bijdragen aan bredere talentontwikkeling.
 •  Samenhang in de leeromgeving creëren tussen po en vo.

Doorlopende leerlijnen

Doelgroep: Leerlingen groep 8 voor de vakken Nederlands en/of Engels en/of rekenen wiskunde.

Doelen:
 • Leerkrachten vo in de vakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde geven samen met de leerkrachten in het po lessen in een, twee of drie van deze kernvakken.
 • Afstemmen van leeromgevingen po-vo.
 • Een zichtbare doorlopende leerlijn in de kernvakken van po naar vo.
 • Professionalisering leraren po op het gebied van kernvakken.
—————————————————————————————————–
Sterk Techn(olog)isch Onderwijs

 

Deze thema’s worden over alle bouwstenen uitgerold met als doel om na drie jaar 12 thema’s uitgewerkt te hebben.

We starten in schooljaar 2021/2022 met deze vier thema’s:

Meer informatie hierover is hier te vinden.