Over LL

Kom alles te weten over Liemers Lijstje

Wat is het Liemers Lijstje?

Visie – Missie – Ontstaansgeschiedenis

Vanuit de overtuiging dat het huidige onderwijs kinderen onvoldoende voorbereidt op de complexe en snel veranderende maatschappij, is door een groep betrokken professionals in de Liemers het initiatief genomen om in gesprek te gaan met leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Hoe kijken zij tegen leren aan en wat hebben ze daarbij nodig?

In 2017 is er met bijna 2000 leerlingen gesproken. Hoe wil je het liefst leren en hoe moet jouw leeromgeving eruitzien? Middels bestaande klankgroepen zijn ook ouders meegenomen in de gesprekken.

De zeven beloften van het Liemers Lijstje zijn de leidende principes voor de ontwikkeling van het leren in De Liemers.