Wie zijn wij?

De stuurgroep bestaande uit mensen van verschillende besturen uit kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het samenwerkingsverband.

Op dit moment bestaat de stuurgroep uit:

Dany Ytsma: Operationeel directeur kinderopvangorganisatie Zonnekinderen KO

Annemieke Miltenburg: Bestuurder Innerwaard PO

Anja Geritz: Algemeen directeur praktijkonderwijs Symbion VO

Pieter- Jan Buhler: Voorzitter college van bestuur Liemers Novum PO

Léon Lucas: Voorzitter centrale directie Candea College VO

Laurens van Lier: Voorzitter centrale directie Liemers College VO

Otto Kamps: Directeur samenwerkingsverband De Liemers PO