Warme overdrachtmiddag

Als leerlingen zes weken op het Candea College zitten, vindt de warme overdrachtmiddag plaats.

Tijdens deze middag gaan alle mentoren klas 1 in gesprek met leerkrachten en IB’ers van basisscholen groep 8. Leerlingen hebben de overstap PO naar VO gemaakt, hoe gaat het nu met de leerlingen?

Afgelopen 30 september heeft deze warme overdrachtmiddag digitaal plaatsgevonden met meer dan 40 collega’s in de gesprekskanalen. Een waardevolle middag!