Sterk Techn(olog)isch Onderwijs – regio als klaslokaal

Het onderwijs in de Liemers richt zich de komende jaren op ‘de regio als klaslokaal’. Externen partijen zoals de bibliotheek, Liemers Museum, Lab 12, Aliander zijn of worden benaderd om ook materiaal binnen deze thema’s te ontwikkelen. De komende drie jaar zullen er in de Liemers iedere jaar 4 thema’s centraal worden gesteld waarvoor door het ontwikkelteam van Sterk Techn(olog)isch Onderwijs materiaal wordt ontwikkeld. In dit ontwikkelteam is Innerwaard, LiemersNovum (waaronder Technoplaza), Candea College, Liemers College en Zonnekinderen vertegenwoordigd. Uiteindelijk zullen de thema’s schoolbreed gevuld worden door middel van intern en extern materiaal. Voor aankomend schooljaar ligt de nadruk in eerste instantie op groep 1/2 en groep 7/8 en de onderbouw in het VO. De IKC’s en scholen worden nadrukkelijk verleid om hieraan deel te nemen.

 

Samen met Zonnekinderen, Innerwaard scholen, LiemersNovum, Candea College en Liemers College gaan we werken aan vier bouwstenen, te weten:

 

  • Natuurkundige techniek (productgerichte didactiek
  • Kunst&techniek (creatieve procesgerichte didactiek)
  • Multimedia
  • Bedrijven

Om een activiteitenaanbod neer te zetten dat betekenisvol is en goed aansluit bij de huidige manier van werken, kiezen we ervoor om te gaan werken met thema’s.

Deze thema’s worden over alle bouwstenen uitgerold met als doel om na drie jaar 12 thema’s uitgewerkt te hebben.

We starten in schooljaar 2021/2022 met deze vier thema’s:

  • Wat je wil worden (thema van de kinderboekenweek)
  • Duurzaamheid, de toekomst, 2000
  • Tijdvak van Romeinen en Grieken
  • Menselijk lichaam