Samenwerking Candea en BSO smaakt naar meer!

Eens per maand, op woensdagmiddag, is de keuken van het Candea College speciaal geopend voor derdejaarsleerlingen. En voor BSO-kinderen van Kinderopvang Zonnekinderen. Samen koken en bakken ze onder begeleiding van een docent. Niet alléén omdat dat leuk en lekker is.

“In de klas vragen leerlingen vaak: waarom moeten we dit of dat doen? Natuurlijk leg je dan uit waarom het belangrijk is dat ze die opdracht maken of dat hoofdstuk leren. Echt begrijpen doen leerlingen dat pas in de praktijk. Tijdens bijvoorbeeld zo’n kooksessie met jonge kinderen valt ineens het kwartje”, vertelt Agnes Verhoeven, docent Zorg & Welzijn. “Ze krijgen verantwoordelijkheid en die pakken ze dan ook gewoon! Daarin onderschatten we leerlingen nog wel eens.” Judith van Iersel, projectleider doorgaande lijn Kinderopvang, Primair Onderwijs en Voorgezet Onderwijs (KO-PO-VO), vult aan: “Het is fantastisch om te zien hoe leerlingen veranderen als ze in contact komen met jonge kinderen. Ineens zijn het geen pubers meer. Ze nemen de kinderen bij de hand, zijn enorm enthousiast en hebben veel geduld. Prachtig!”

Extra motivatie
De kooksessies zijn ingebed in het lesprogramma van BB- en KB-leerlingen met het profiel Zorg & Welzijn en valt voor vijfentwintig procent onder het examen. “Daardoor zijn de derdejaars vmbo-leerlingen extra gemotiveerd”, zegt Agnes. “In dit vak leren ze waardevolle vaardigheden, zoals een activiteit bedenken, voorbereiden en uitvoeren. En omgaan met jonge kinderen natuurlijk. ‘Betekenis vol leren’ noemen we dat.”

1+1=3
De samenwerking tussen het Candea College en Kinderopvang Zonnekinderen smaakt van beide kanten naar meer. “Zo gaan leerlingen die het keuzevak ‘Kennismaken met uiterlijke verzorging’ volgen, een verwenmiddag organiseren voor de BSO-kinderen. En krijgen de BSO-peuters gymles van leerlingen die het vak ‘Ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten’ hebben gekozen. Misschien gaan we in de toekomst ook samenwerken binnen Media, Vormgeving en ICT en/of Economie & Ondernemen”, licht Agnes toe. “We werken ontzettend prettig met elkaar samen. En, het allerbelangrijkste, het levert alle kinderen écht iets op.”

Doorgaande lijn
De kooksessies maken onderdeel uit van het programma ‘doorgaande lijn’, waarbij kinderen van 0 tot 18 jaar elkaars belevingswereld opzoeken. “Op die manier verkleinen we de overgang naar het basis- en voortgezet onderwijs. ‘De middelbare school’ is niet meer ‘die grote school’ als je er op jonge leeftijd al vaker binnen bent geweest”, aldus Judith.

Liemers lijstje
Marenka van Toor, net als Judith projectleider doorgaande lijn KO-PO-VO, voegt toe: “Binnen de regio Liemers werken we – in een breder samenwerkingsverband van gemeenten, sportorganisaties, kinderopvang, basisscholen en voortgezet onderwijs – actief aan deze doorgaande lijn. Daarbinnen zijn door leerkrachten en leerlingen zeven beloftes geformuleerd. Deze beloftes vormen als het ware het kompas voor al onze activiteiten. Eén van die beloftes is: “als het samen kan, doen we het niet alleen!”