Ontwikkelingsgericht onderwijs 0-18 jaar

In de Liemers zijn we onze krachten aan het bundelen: KO-PO-VO. Dit zie je al op zeer veel vlakken terug: escaperoute Lodewijk in de Liemers, CSI leskist en de uitvindingen leskist. De pilots met betrekking tot de inzet VO-docenten en Artez-studenten in de kinderopvang en in het PO en natuurlijk de stuurgroep LiemersLijstje en de projectcoördinatoren doorgaande ontwikkellijn en bijbehorende activiteiten. Om al deze activiteiten meer van betekenis te laten zijn voor alle kinderen in de Liemers stellen we in 2021-2022 4 thema’s centraal. Zo kunnen pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten nog beter met en van elkaar leren én elkaar versterken.

infographic-bovo-paars  

Inzet VO-docenten in het PO en KO

Na de pilots op IKC de Brug werkt samen met docent Engels, Patrick Cremers. Op IKC de Kameleon is docent techniek, Marcel Top aan de slag gegaan. Door Corona heeft dit niet helemaal plaats kunnen vinden zoals het beoogd was, maar de eerste ervaringen zijn er.

De afgelopen periode hebben alle IKC’s hun wensen in beeld gebracht voor het schooljaar 2021-2022 over op welke gebieden zij VO-docenten willen inzetten met als doel de inrichting en realisatie van een methodisch, didactische lijn voor de vakken Engels, techniek, technologie en/of beeldende vorming.

De opbrengsten zijn geïnventariseerd, in kaart gebracht en op dit moment wordt het besproken met de betrokkenen. Hierna zullen we docenten Candea College koppelen en faciliteren. Zo kunnen we samen leren, werken én methodisch en didactische leerlijnen vormgeven. Op dit moment zijn de roostermakers van Candea College ermee aan het werk om dit te kunnen realiseren.

Daarnaast zal het Liemers College hun deuren openen van hun metaal- en houtbewerkingslokalen voor de groepen 7/8. Binnen de vier thema’s zullen leerlingen onder begeleiding van een VO-docent hier aan het werk gaan. Hoe dit concreet eruit zal komen te zien volgt nog.

 

Betekenisvol leren

Afgelopen jaar heeft er in de eerste helft van het schooljaar, toen alles nog doorgang kon krijgen, iedere maand een BSO-groep op Candea samen met de leerlingen van Candea de activiteit koken &bakken gevolgd. Deze activiteit was vanuit beide doelgroepen zo geslaagd dat we ook dit in het schooljaar 2021-2022 willen gaan intensiveren. Elke dinsdag en woensdag zullen er kinderen van Zonnekinderen uit de regio Duiven en Westervoort begeleid worden door de leerlingen van Candea.

Kansrijk VMBO en leeropbrengsten na Covid-19

Oproep PO-leerkrachten voor vakken rekenen en begrijpend lezen

 

In de samenwerking met het Candea College staan er nog twee projecten op de planning, waarbij er ondersteuning door collega’s wordt gevraagd vanuit het PO:

  • Leeropbrengsten na Covid-19
  • Kansrijk VMBO

 

Voor beide projecten wordt er gezocht naar leerkrachten die hun expertise op het gebied van rekenen en begrijpend lezen willen inzetten voor leerlingen groep 7/8.  Candea College zal zorgen voor een vervanger indien dit nodig is. De eerste aanmeldingen zijn er maar er is nog ruimte.

 

Project leeropbrengsten na Covid-19

Wij zoeken totaal zes leerkrachten die zich voor minimaal één schooljaar aan dit project verbinden. Het gaat om het aanbieden van ondersteuningslessen begrijpend lezen en rekenen om  leeropbrengsten bij leerlingen te verhogen. Hierbij gaat het om leerlingen die nu in groep 8 zitten en waarvan de opbrengsten door Covid tegen zijn gevallen. Het kunnen leerlingen zijn van alle niveaus.Leerkrachten uit basisonderwijs en Candea College begeleiden per uur zes groepen van 15 – 20 leerlingen. Deze lessen zullen plaatsvinden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddagen van 14:00 uur tot 15:00 uur

Kansrijk VMBO

We zoeken leerkrachten die leerlingen die van groep 7/8 naar het vmbo (willen) gaan, voornamelijk BB- en KB-niveau, lessen rekenen en begrijpend lezen willen geven. De lessen geef je op het Candea College aan groepjes van ongeveer vier leerlingen groep 7/8. Naast deze lessen krijgen deze leerlingen lessen/ activiteiten aangeboden te weten: mentoruur, sport, techniek, koken en rots & watertraining.

Deze leerlingen zijn twee middagen per week op het Candea College om deze lessen te volgen. De organisatie en structuur hiervan zal te vergelijken zijn met de MIK-klas.

Naast het geven van deze lessen, ga je samen met collega’s Candea College aan de slag met thema’s als:

– Mini-maatwerk in de wereld tussen po en vo

– Kansrijk Praktisch Onderwijs voor leerlingen met de zwaarste kans op onderwijsachterstanden.

– Rots & Water trainingen leerlingen voor leerlingen met ASS en AD(H)D.

– Methodisch/didactische leerlijnen voor: Engels, Nederlands, wiskunde, natuur-scheikunde en techniek.