Drie weken geleden vond dé Onderwijs Middag plaats in het Dominicanenklooster Huissen met als doel samen te kijken, te evalueren en vooruit te blikken in het kader van ontwikkelingen rond de visie van het Liemers Lijstje.

Drie weken geleden vond dé Onderwijs Middag plaats in het Dominicanenklooster Huissen met als doel samen te kijken, te evalueren en vooruit te blikken in het kader van ontwikkelingen rond de visie van het Liemers Lijstje.

We kunnen samen terugkijken op een waardevolle middag waarbij Eric onderzoeksresultaten deelde, waarbij diverse collega’s werkzaam in het KO, PO en VO vertelden over hun ervaringen en leeropbrengsten voor kinderen door samenwerken in Liemers Lijstje-projecten en waar we in de tuin discussies voerden in heterogene expertgroepen over de huidige stand van zaken en de toekomst van het Liemers Lijstje.

Edith Elshof Stevens was aanwezig om deze middag in beeld te brengen. Het is deze prachtige visual geworden! Een visual om zo nu en dan naar te kijken, om samen over te praten met collega’s, om elkaar te inspireren en om in ontwikkeling te blijven met als doel dat kinderen opbrengsten ervaren van alle mooie samenwerkingen en Liemers Lijstje projecten.